Rabu, 09 Maret 2016

Geguritan "Nalika Srengenge dicaplok Buta"

Nalika Srengenge dicaplok Buta
Nalika Srengenge dicaplok Buta


Nalika Srengenge dicaplok Buta 


Nalika parak esuk kadya sore
Peteng mbleret ....
Ora mendung....ora udan
Sang bagaskara kaling-kaling dene bulan
Sunare katutup dening blegere bulan

            Iki titi wancine sang bagaskara kalah dening bulan
            Iki dudu prang tandhing antarane srengenge klawan bulan
            Kabukti ing dina iki sunare srengenge kang saben dina moncer
            Bleret......bleret katutup dening mungsuhe

Jare simbah biyen srengenge dipangan buta
Jare simbah biyen bocah-bocah cilik ndelik ana longan
Ora ilok mandheng srengenge kang dicaplok buta
Owah gingsire jaman ....
Para mudha saiki malah ngoyak pengen ndelok
Ngoyak pengen selfie
Ngoyak pengen exist
Kareben dikira ora ketinggalan jaman

           

Belum ada Komentar untuk "Geguritan "Nalika Srengenge dicaplok Buta""

Posting Komentar