Jumat, 12 Juni 2020

Materi Pembelajaran Bahasa Jawa, Tembang Macapat Pangkur, Serat Wedhatama Kelas X Semester Gasal

Materi Pembelajaran Bahasa Jawa, Tembang Macapat Pangkur, Serat Wedhatama Kelas X Semester Gasal
Pada Postingan kali ini , Pak Harry akan memberikan tentang materi Bahasa Jawa Kelas X di Semester Gasal. Pembelajaran Bahasa Jawa, Materi T...

Senin, 16 Maret 2020

Materi Kelas X-Wayang

Materi Kelas X-Wayang
SEJARAH WAYANG Materi Kelas X-Wayang WAYANG dumadi saka tembung “Yang” utawa “Hyang” kang entuk  ater-ater  wa-.  Tembung “Yang” ut...

Materi Kelas XI-Crita Rakyat

Materi Kelas XI-Crita Rakyat
Materi Kelas XI-Crita Rakyat A. Pangertene Crita Rakyat Crita Rakyat Yaiku crita kang ngrembaka ing sawijining dhaerah lan diangge...

Kamis, 05 Desember 2019

Hasil Penilaian Akhir Semester Gasal 2019/2020, Bahasa Jawa Kelas X

Hasil Penilaian Akhir Semester Gasal 2019/2020, Bahasa Jawa Kelas X
Berikut kami sampaikan Hasil Penilaian Akhir Semester Gasal Tahun Pelajaran 2019/2020, Mata Pelajaran Bahasa Jawa Kelas X. ...

Kamis, 04 Juli 2019

Materi Tembang Macapat Pocung

Materi Tembang Macapat Pocung
Materi Tembang Macapat Pocung Pengertian Tembang Macapat Tembang Macapat yaiku salah sawijining tembang jawa tradhisional kang kaiket...