Selasa, 02 Februari 2021

Media Pembelajaran Wayang Bima Bungkus Part 1


Kompetensi Dasar
1. Memahami isi teks crita Mahabharata (Bima Bungkus).
2. Menulis sinopsis teks cerita teks Mahabharata  BimaBungkus) dan menyajikannya.

WAYANG dumadi saka tembung “Yang” utawa “Hyang” kang entuk ater-ater  Wa-.
Tembung “Yang” utawa “Hyang” duweni teges Roh ingkang dipun pepundhi lan dipercaya saged damel beja lan kacilakane manungsa.

Wayang punika Bayangan / Wewayangan utawa gegambaran watak lan jiwanipun manungsa.
Media Pembelajaran Wayang Bima Bungkus Part 1
Media Pembelajaran Wayang Bima Bungkus Part 1


Sejarah Wayang

Crita Wayang kang dilakonaké dijupuk saka épos Mahabharata lan Ramayana kang uga sinebut Wayang Purwa.

Crita Wayang uga ana kang nggelar lakon crita-crita 1001 wengi saka tanah Arab. Wayang kang kaya ngéné iki diarani Wayang Menak.

Para ahli durung ana kang bisa masthèkaké kapan wayang wiwit ana ing Indonésia.

Prasasti paling kuna ana ing abad kaping IV Masehi. Prasasti ngemot ukara mawayang kanggo pagelaran pahargyan sima utawa bumi perdhikan. 

Katrangan kang luwih trewaca ing prasasti Balitung, udakara 907 Masehi. Ing kana tinulis si galigi mawayang bwat Hyang macarita bimma ya kumara. Artiné kira-kira: Si Galigi ndhalang kanggo Hyang kanthi lakon Bimma Sang Kumara."


Video Pembelajaran Wayang Bima Bungkus, Kelas X (Part 1)
Unduh Media Pembelajaran Wayang Bima Bungkus, Kelas X (Part 1) -- Powerpoint--
Belum ada Komentar untuk "Media Pembelajaran Wayang Bima Bungkus Part 1"

Posting Komentar