Kisi-Kisi Ulangan Tengah Semester Genap, Bahasa Jawa, Kelas X Tahun Pelajaran 2015/2016

Kisi-Kisi Soal Bahasa Jawa, Kelas X, TP 2015/2016
  • Analisis Pawarta, miturut unsur pawarta 5W+1H
  • Majas
  •  Maca lan nulis Aksara Jawa
  •  Unggah-Ungguh Basa

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Kisi-Kisi Ulangan Tengah Semester Genap, Bahasa Jawa, Kelas X Tahun Pelajaran 2015/2016 "

Posting Komentar